ชีวิตที่นั้นเป็นยังไงบ้าง เธอปรับตัวได้หรือยัง

มีอะไรที่ยังติดและขัด และมีใครบ้างมั้ยที่คอยรับฟัง

หน้าตาของเธอเปลี่ยนไปมากมั้ย ดูแลตัวเองไหมทุกวัน

เรื่องราวที่เคยกังวล ที่เคยพะวงเธอหมดหวงลงแล้วหรือยัง

* ส่วนโลกของฉันก็ยังคงเปนเช่นนั้น ตั้งแต่วันที่เธอนั้นได้จากไป

(ชีวิตฉันก็ยังคึงเป็นเช่นนั้นตั้งแต่วันที่เธอนั้นได้จากไป)


** ฉันยังคงเป็นอย่างเดิม คือ คิดถึง

ยังคิดถึงเธอเหมือนเก่า

โลกยังซึมๆเศร้าๆ เหมือนยังเหงาๆ ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่

ฉันยังคงเปนอย่างเดิม คือ ยังรัก ไม่ว่านานแค่ไหน

มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น ที่ตัวฉันได้เปลี่ยนไป

"คื อ เ ข้ า ใ จ แ ล้ ว ว่ า ต้ อ ง จ า ก กั น"

(ว่าเราต้องจากกัน ฉันยอมรับแล้วว่าเราต้องจากกัน)รูปของเทอนั้นฉันยังคงเก็บไว้ วีดีโอที่มีเธอและฉัน

บทเพลงที่เราเคยฟัง กันเป็นประจำ

ฉันยังเปิดมันแทบทุกวัน


,**

ฉันจะขอฝากเพลงนี้ไว้ แทนความคิดถึงที่มีให้

แทนความรัก แทนความรู้สึก ไม่ว่าเธออยู่ที่ไหน..

,*,**
The Last Letter 
....